Dogovorite se za srečanje.

ARHIONIK, projektiranje in inženiring, d.o.o.

Riharjeva 38, 1000 Ljubljana

Vrh

Naše Poslanstvo

INOVATIVNE IN TRAJNOSTNE REŠITVE NEPREMIČNINSKIH PROJEKTOV

Verjamemo v interdisciplinarno povezovanje vizije, prostora, arhitekture, oblikovanja, tehnologij in umetnosti, vse v duhu časa, trajnostnega razvoja ter družbene odgovornosti.

ARHITEKTURA

Svetovanje, načrtovanje in ustvarjanje oblik, prostorov, ambientov, ki odražajo funkcionalne, tehnične, socialne, okoljske in estetske vidike.

– Javni objekti
– Poslovni objekti
– Gostinski objekti
– Stanovanjski objekti
– Interier
– Infrastrukturni objekti

16+ let
izkušenj

NAČRTOVANJE

Izdelava vseh faz projektne dokumentacije in projektni management.

– Idejni projekt (IP)
– Idejni projekt za pridobitev projektnih pogojev (IZP)
– Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD)
– Projekt za izvedbo (PZI)
– Projekt izvedenih del (PID)

50+
projektov

INŽENIRING

– Projektni management
– Gradbeni nadzor
– Garancijski pregledi po izvedbi del
– Vodenje in koordinacija del

150+
projektov

INVESTICIJE

– Ocene investicij
– Nadzor investicij
– Vodenje in koordinacija razpisov in zbiranja ponudba
– Razvoj tujih in lastnih nepremičninskih projektov

90+
investicij

TEHNIČNI SKRBNI PREGLEDI

– Tehnični skrbni pregledi
– Ocena pričakovanih investicij (CAPEX)

100+
pregledanih
objektov

Naša Vizija

NAŠ CILJ JE POSTATI ENO GLAVNIH INVESTICIJSKIH IN INŽENIRSKIH PODJETIJ, ZA RAZVOJ IN IZVEDBO TUJIH TER LASTNIH INVESTICIJ.

ARHITEKTURA
0
INŽENIRING
0
INVESTICIJE
0
TEHNIČNI SKRBNI PREGLEDI
0

16+ let izkušenj
390+ izvedenih projektov
v sloveniji in tujini